УРОК 1 : ВЪВЕДЕНИЕ

Какво всъщност представлява HTML?
-HTML  е език за създаване на web  страници. Страниците създадени с HTML могат да съдържат графика, текст, музика, анимация, както и връзки към други страници(хиперлинкове). Предимствата му са, че е еднотипен и лесен за научаване.
Ето и примерна структура на една html страница:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>

<head>
 <meta content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv="content-type">
 <title>Заглавие</title>
</head>

<body>
Съдържание
</body>

</html>

От примера става ясно, че всяка html страница се състои от  маркери(tags). Те представляват специални думи оградени в триъгълни скоби (<table>, <body> и т.н.).

Има 2 вида маркери - единични и  тип "контейнер", но за маркерите по-подробно ще си говорим в следващите уроци. А сега по примера:
Първият маркер , с който започва страницата ни е

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

Той указва типа на документа (в случая HTML) и спокойно , не трябва да се учи наизуст, защото повечето уеб редактори го въвеждат автоматично. След него се въвеждат останалите задължителни елементи : 
  • <html>.....</html> - указват начало и края сайта;

  • <head>.....</head> - между тях се въвежда  информация за самия сайт;
    В "head" частта стоят два маркерера:

    <meta content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv="content-type">

    Този маркер указва кодовата таблица(може да прочете повече за метамаркерите в УРОК 19 :По-специфични маркери )  и <title>.....</title>, в които трябва да се запише заглавието на сайта (имайте в  предвид, че браузърът го визуализира на заглавната си  лента, най-отгоре);

  • <body>.....</body> - в него въвеждате съдържанието на сайта;
NB! Маркерите могат да се влагат един в друг, но трябва да спазвате последователността на въвеждане, т.е. не трябва да се преплитат! Например:
<html > , <head>... , </html> , </head>- НЕПРАВИЛНО
<html> , <head>.....</head> , </html>  - ПРАВИЛНО

Вече можете да преминете към УРОК 2 : Уеб редактори=>

Нагоре