УРОК 18 : Вмъкване на музика и видео

Съществуват html елемeнти, които позволяват добавянето на музикален фон към страницата, както и вмъкването на видео клип. 

Добавяне на музикален фон

Добавянето на музикален фон става по 2 начина :

 1. Чрез маркерa <bgsound /> - указвa се между  head частта на страницата (<head>...</head>). Притежава 2 атрибута - src="стойност", който указвa мястото на звуковия файл  и loop="число", който указвa колко пъти да се повтаря звуковия файл (ако искате да се чува непрекъснато като стойност на loop трябва да запишете infinite ). Например :

  <head>
  ...........
  ...........

   <bgsound src="muzika/pesen.mp3" loop="infinite" />

  </head>

  NB! Маркера <bgsound /> не се поддържа от по старите браузъри. Затова се препоръчва употребата на втория метод за добавяне на музикален фон - с <embed /> .
 2. Чрез маркера <embed /> - също се указвa между <head>...</head>. Поддържа се от всички браузъри, които имат вградени програми за възпроизвеждане на аудио файлове(например Internet Explorer ) и за разлика от маркера <bgsound /> дава възможност да се пуказвa и панел за контрол на аудио файла. Възможните атрибути към маркера <embed /> са :

  • src="стойност" - указвa мястото на звуковия файл;

  • volume="стойност" - указвa силата на звука като стойността е в проценти;

  • loop="стойност" - указвa колко пъти да се повтаря звуковия файл. Стойността може да бъде или true (за непрекъснато повтаряне), или false (за еднократно повторение) .
    
  • autoplay="yes" - указвa на музикалния фон да започне при зареждането на страницата. В противен случай просто се пропуска.

  • hidden="стойност" - указвa контролен панел. Стойностите, които може да приема са true (за скриване на панела) и false (за пуказвaнето му).

  • width="стойност" - указвa широчината на контролния панел (т.е. използва се само с hidden="false"). Стойността се задава в пиксели.

  • height="стойност" - указвa височината на контролния панел (т.е. използва се само с hidden="false"). Стойността се задава в пиксели.

  Ето и един пример:

  <head>
  ...........
  ...........

   <embed src="muzika/pesen.mp3" loop="false" volume="80%" hidden="false" width="200"height="100"/>

  </head>

  Ще изглежда горе-долу така : 

  embed
NB! Музикалните файлове трябва да са във формат .mp3 , .wav или .midi .


Вмъкване на видео клип

Това е може би най-лесното в урока. За да покажете на посетителите си някакъв видео файл, просто трябва да зададете препратка към него. Например :

<a href="video.avi">Натиснете върху линка, за да видите видео клипа</a>

NB! Видео файловете трябва да са във формат .avi , .mpg или.qt .

Преминете към УРОК 19 : По-специфични маркери =>


Нагоре