УРОК 11 : Препратки - 2 част

Освен текст, препратката може да бъде и изображение. За да направите това, трябва просто между маркера за препратки <а>...</а> да въведете маркера за добавяне на изображение. Например :

<а href="http://bg.wikipedia.org/wiki/Медуза_(животно)">
<img src="primer.jpg" alt="meduza">
</a>

Ще изглежда така :


По подразбиране изображението-препратка се пуказва с рамка. Ако не искате да има рамка или пък искате да е с определена дебелина, трябва да включим в маркера за добавяне на изображение атрибута border="стойност". Например :

<а href="http://bg.wikipedia.org/wiki/Медуза_(животно)">
<img src="primer.jpg" alt="meduza" border="0"> </a> 

Ще изглежда така :

meduza

Препратките могат да се отварят и в нов прозорец. Това става чрез атрибута target и неговата стойност  "_blank" . Например :

<a href="http://www.google.bg" target="_blank" >Пробвай!</a>

Ще се визуализира :

Пробвай!

NB! По подразбиране препратките(текст или изображение) в браузъра се пуказват подчертани и в син цвят, а посетените - във виолетов. Цвета им може да бъде променен като в маркера <body>...</body> включим атрибутите link , alink и vlink (виж  в Урок 6 : Цветове).

Със знанията дотук вече може да създадете своята първа web галерия :D .Преминете към УРОК 12 : Списъци=>

Нагоре