УРОК 19 : По-специфични маркери

Към групата на по-специфичните маркери спадат метамаркерите и коментарите. Нека да ги разгледаме по отделно.

Метамаркери

Метамаркерите се използват основно за информация, нужна на търсещите машини за по-лесното намиране на сайта ви. указвaт се с маркера <meta ..... /> и се разполагат между <head>...</head> . В зависимост от тяхната функция биват 2 вида:

Метамаркери за управление на браузъра 

Съдържат атрибутите http-equiv="стойност" и content="стойност". Някои основни маркери от този тип са : 

 • <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset="windows-1251" />

  указвa на браузъра кода, на който е писана страницата (в нашия случай HTML). Използван е атрибута charset="стойност", който указвa езика на страницата ( в случая на кирилица=> windows-1251 ). Други стойности на атрибута charset може да намерите ТУК.


 • <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />

  указвa на маркера дали да кешира страницата (да запаметява част от страницата, за да се визуализира по-бързо при следващото стартиране). Препоръчва се стойността на content да е no-cache, но е възможно задаването и на други стойност - no-store (разрешава кеширането, но без да се архивира) , public (страницата може да се кешира само в публични компютри) и private (страницата може да се кешира само в лични компютри).


 • <meta http-equiv="refresh" content="5; URL= www.google.com" />

  Този метамаркер се използва за пренасочване. "5" указвa след колко секунди страницата да бъде пренасочена (разбира се, може да използвате и друго число), а "www.google.com" е адресът, към който ще се пренасочи страницата (тук също може да използвате друг адрес) Съдържат атрибутите name="стойност" и content="стойност". Някои основни маркери от този тип са :

 •  <meta name="description" content="описание на страницата" />

  Метемаркер, който указвa описание на вашата страница. Препоръчва се да е между 150-180 символа.


 • <meta name="keywords" content="няколко ключови думи" />

  Метамаркер, указвaщ ключови думи (отделят се със запетая).Препоръчително е да не се използват повече от 500 символа. 


 • <meta name="classification" content="art" />

  Метамаркер, който определя типа на съдържанието на вашата страница (в нашия случай - страница за изкуства) . Възможните стойностите на content са internet (за интернет), news (за новини), sport (за спорт), science (за науки), entertainment (за забавление), education (за образование) и др.


 • <meta name="revisit-after" content="7 days" />

  Метамаркер, който указвa на търсачките през колко дни да посещават страниците за да отчетът промените в нея (в нашия случай - 7 дни). 


 • <meta name="author" content="Georgy Ivanov" />

  указвa информация за автора на сайта. Името се записва на латиница.


 • <meta name="reply-to" content="diysite@gmail.com" />

  указвa e-mail за обратна връзка.


 • <meta name="copyright" content="Copyright © 20010, 2011, All rights reserved." />

  указвa защитени авторски права, патенти и др.


NB! Метамаркерите са мощно средство ако искате сайта ви бързо да се популялизира! Не е задължително да се използват всички изброени по-горе, но се препоръчва употребата на метамаркери за описание, за ключови думи, за указвaне на автора и за типа на съдържанието.

Коментари

Маркерът за добавяне на коментари е един от онези маркери, които няма да повлият на страницата ви визуално, но ще ви помогнат по-бързо да се ориентирате в съдържанието или просто да представите HTML кода по-прегледно. Маркерът за добавяне на коментари е <!-- --> . Например:

<!-- Някакъв коментар,който няма да се вижда от посетителите -->

Това бяха по-специфичните маркери и всъщност предпоследния урок :)  . За да завършите вашето HTML обучение преминете към УРОК 20 : ОБОБЩЕНИЕ =>

Нагоре