УРОК 14 : Таблици - 2 част

Освен маркера <table>...</table>,атрибути имат и маркерите <tr>...</tr> и <td>...</td> 

Атрибутите на маркера <tr>...</tr> са : 

 • align="стойност" - подравнява съдържанието на всички клетки в реда според зададената стойност - left , right и center.

 • valign="стойност" - подравнява вертикално съдържанието на всички клетки в реда според зададената стойност - top (най-отгоре) , middle (по средата) и bottom (най-отдолу).

 • bgcolor="цвят" - указва цвят за фон на всички клетки в реда.

Атрибутите на маркера <td>...</td> са :

 • align="стойност" - подравнява съдържанието само на определена клетка според зададената стойност - left , right и center.

 • valign="стойност" - подравнява вертикално съдържанието само на определена клетка според зададената стойност - top , middle и bottom.
 • bgcolor="цвят" - указва цвят за фон на клетката.

 • background="стойност" - указва изображение за фон на клетката. Стойността може да бъде, както "името на изображението.разширение" така и целия URL до изображението.

 • height="стойност" - указва височината на клетката. Стойността може да бъде само в пиксели.
 • width="стойност" - указва ширината на клeтката. Стойността може да бъде, както в пиксели, така и в проценти от свободното пространство.

 • colspan="стойност" - указва колко колони да обхваща една клетка. Стойността е число, равно на броя колони, които искаме да обединим.

 • rowspan="стойност" - указва колко реда да обхваща една клетка.  Стойността е число, равно на броя редове, които искаме да обединим.

Ако вече сте се объркали, погледнете примера : 

<table align="center" border="2" width="500" height="400" cellspacing="4" cellpadding="4">

 <tr>
  <td rowspan="3">Клетка,обединяваща 3 реда</td>
  <td bgcolor="red">Клетка с червен фон</td>
  <td background="primer.jpg">Клетка с изображение за фон</td>
 </tr>

 <tr align="center">
  <td valign="top">Клетка с атрибут valign="top"</td>
  <td valign="bottom">Клетка с атрибут valign="bottom" </td>
 </tr>

 <tr>
  <td colspan="2">Клетка, обединяваща 2 колони</td>
 </tr>

</table>

Ще изглежда ето така:

Клетка,обединяваща 3 реда Клетка с червен фон Клетка с изображение за фон
Клетка с атрибут valign="top" Клетка с атрибут valign="bottom"
Клетка, обединяваща 2 колони

Вече може да преминете към УРОК 15 : Фреймове=>

Нагоре