УРОК 15 : Frames(рамки)

В този урок няма да обърна много внимание на рамките(или фреймовете), понеже е препоръчително да избягвате употребата им. Причината за това е, че фреймовите страници не се поддържат напълно от всички браузъри , а и създават трудности на търсещите машини, както и на самите потребители.

Фреймовете са елементи , които могат да разделят  уеб сайта ви на 2 или повече части като всяка част е отделна html страница. Пример за фреймова страница е следната :

<html>

<head>
<title>Пример за фреймова страница</title>
</head>

<frameset cols="40%,*" border="1">
 <frame src="left.html" name="left" />
 <frame src="right.html" name="right" />
</frameset></html>

Ще изглежда така :

frames

От примера се вижда, че фреймовата страница вместо маркера <body>...</body> има маркер <frameset>...</frameset> . Основните му атрибутите са :

  • cols="стойност" - указва разделяне на страницата на колони. Стойностите могат да бъдат както в проценти,така и в пиксели и се записват като двойка. Например ако имаме ляв и десен фрейм - cols="300,600" ще окаже, че на левия фрейм се отреждат 300 пиксела, а на десния - 600; ако имаме cols="25%,*" това ще означава, че на левия фрейм се отреждат 25% от страницата, а на десния -останалото пространство.

  • rows="стойност" - указва разделяне на страницата на редове. Стойностите могат да бъдат както в проценти,така и в пиксели и се записват като двойка. Например ако имаме горен и долен фрейм - cols="200,800" ще окаже, че на горния фрейм се отреждат 200 пиксела, а на долния - 800; ако имаме cols="30%,*" това ще означава, че на горния фрейм се отреждат 30% от страницата, а на долния - останалото пространство.

  • border="стойност" - указва рамка оцветена в сиво. За да премахнете рамката, трябва да зададе като стойност 0 .

Във фреймовата страницата присъства и единичния маркер <frame /> .Чрез атрибута src="стойност" той указва съответната html страница на нужното място . Други атрибути, които могат да се вмъкнат са :

  • frameborder="стойност" - указва рамка само на този фрейм, в който е вмъкнат атрибута.

  • noresize="noresize" - "застопорява" границите на фрейма. По принцип в HTML атрибута няма стойност, но според изискванията на "по-големия си брат" -XHTML, като стойност се задава собственото му название.

  • scrolling="стойност" - указва или премахва лентата за превъртане ако страницата е по-дълга. Стойностите, които може да приема са yes (лентата се изобразява), no (лентата не се пуказва) и auto (появява се само ако страницата е по-дълга) .

  • marginwidth="стойност" - указва празно пространство отляво и отдясно във фрейма. Стойността му се задава в пиксели.

  • marginheight="стойност" - указва празно пространство отгоре и отдолу във фрейма. Стойността му се задава в пиксели.

Няма да ви занимавам повече с фреймовете, но ако желаете да научите още може да прочете в справочника на host.bg

 Преминете към УРОК 16 : Формуляри

Нагоре