УРОК 3 : Форматиране на текст - 1 част

Маркерите за форматирането на текст са  от тип "контейнер" , т.е имат отварящ (напр. <b>) и затварящ маркер (напр. </b>). По този начин, указвате желаното форматиране само на текста заграден от отварящ и затварящ маркер.

Например :

<b> Здравей!</b> Добре дошъл.

Ще изглежда така:

Здравей! Добре дошъл.

"Здравей!" изпъква повече, защото маркерът <b>...</b>  удебелява текста.

Ето някои и от основните маркери за форматиране на текст:

 • <b>... </b> - Удебелява текста (от bold);

 • <strong>... </strong> - Удебелява текста (подобно на <b>);

 • <i>... </i> - Показва текста наклонен (от italic);

 • <address>... </address> - За указване на адрес. Текстът е наклонен (подобно на <i> );

 • <u>...</u> - Подчертава текста (от underline) NB! ;

 • <ins>... </ins> - Указва вмъкнат текст. Подчертава текста (подобно на <u> );

 • <s>... </s> - Зачертава текста (от strike) NB! ;

 • <del>...</del> - Зачертава текста (подобно на <s>);

 • <sup>... </sup>  - Изписва текста като горен индекс. Например:

  10<sup>a</sup>

  Ще изглежда така :

  10а

 • <sub>... </sub> - Изписва текста като долен индекс. Например:

  10<sub>a</sub>

  Ще изглежда така :

  10а

 • <abbr> ...</abbr> - Използва се за абревиатури. Маркерът има и атрибут "title" , на който се задава като стойност пълното название на съкращението. Стойността на "tittle" се изписва, когато се задържи стрелката на мишката върху абревиатурата. Например :

  <abbr title="БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ">БДЖ</abbr>

  Ще изглежда така :

  abreviatura

За удобство,ако не ви се въвеждат на ръка,  някои от основните маркери в WebCoder ги има и под формата на бутони  :

webcoder button

NB! Понеже маркерът <s> и <u> не се поддържа от XTML 1.0 Strict , "по-големия брат" на HTML, ви препоръчвам да използвате вместо тях алтернативите им, съответно <del>...</del> и <ins>...</ins> .

Преминете към УРОК 4 - Форматиране на текст - 2 част =>

Нагоре