УРОК 5 : Шрифтове

Ако искаме да укажем определен шрифт на някакъв текст, трябва да използваме маркера <font>...</font>. Но без своите атрибути маркерът е безполезен. Затова подробно ще ви запозная с възможните атрибути и техните стойности:

 • face="стойност" - Указва типа на шрифта. Стойността може да бъде, както названието на един шрифт, така и на няколко(трябва да бъдат отделени със запетая). Използването на няколко шрифтове е полезно, когато първият (основният) шрифт отсъства от някои компютри и, за да е сигурно, че текста ще се визуализира правилно се използва следващия записан подред шрифт. Шрифтовете биват 3 вида:

  • Безсерифни - от типа " А "  (като arial, helvetiva, verdana, san serif  и др.);

  • Серифни - от типа " A " (като times new roman, timok , serif и др.);

  • Шрифтове с фиксирана широчина - всяка буква заема едно и също пространство (като courier, courier new и др.)


  NB! Препоръчително е да се използват стандартни шрифтове, т.е. такива, които ги има на повечето компютри- виж горните примери).

 • size="стойност" - указва размера на текста. Стойността може да бъде зададена по 2 начина :

  • чрез абсолютен размер - задава се стойност от 1 до 7, като 1 е най-малкото, а 7 е най-голямото (напр. <font size="7">...</font>);

  • чрез относителен размер - задава се стойност от рода на  -1, +1, -2, +2 и т.н.  или при зададена стойност -1 размера ще бъде с един по-малък от стандартния, а при +1 - ще бъде с един размер по-голям от стандартния.


  NB! За да има максимално съответствие със различните модели монитори, се препоръчва използването на относителен размер.

 • color="стойност" - указва цвета на текста. Стойността може да бъде както името на цвета така и RGB стойността му, но за цветовете ще си говорим в следващия урок.

Атрибутите на шрифта може да се използват заедно. 

Пример 1:

<font face="arial, sans serif" size="+2" color="red">Tекст</font>

Ето го и резултата:

Tекст

Пример 2:

<font face="courier, courier new" size="-1" color="blue">Tекст 2</font>

Ще изглежда така:

Tекст 2

Може да преминете към УРОК 6 - Цветове =>

Нагоре