УРОК 6 : Цветове

Цветовете в HTML се указват по 2 начина :

  • с името на цвета ( white - бяло, red - червено, blue - синьо, green - зелено и т.н );

  • чрез RGB стойност - шестнайсетичен код за цвят. Задава се по следния начин: #rrggbb , където rr e за червено, gg за зелено и bb за синьо. На мястото на rr, gg и bb  се записва стойност от 0 до 255 като се използват символите - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A(=10), B(=11), C(=12), D(=13), E(=14), F(=15) ;

Например : #ff0000 = червен цвят.

Спокойно! В WebCoder цветовете може да се укажат и по-лесен начин.

Просто кликнете на Insert->Color (или направо Alt+c), изберете си цвят и шестнайсетичният код е готов!

Ако искате да "вземете" цвят от някое изображение отидете на Service->Tools->Color tools, кликнете и задръжте с мишка на "Click here" провлачете до желания цвят и копирирайте кода.

Ето така :

color tool

  Табличка с почти всички цветови комбинации може да намерите ТУК


Цветовете на повечето HTML елементи се указват с атрибута color="стойност" . Изключение прави маркерът <body>...</body>. Атрибутите указващи цветове за този маркер биват няколко вида :

  • bgcolor ="стойност" - указва цвят на фона на страницата;

  • text="стойност" - указва цвят на текста;

  • alink="стойност" - указва цвета на препратката, върху която е мишката;

  • vlink="стойност" - указва цвета на посетените препратки;

Може да преминете към УРОК 7 : Изображения - 1 част =>

Нагоре