УРОК 20 : ОБОБЩЕНИЕ

В този последен урок ще се опитам да обобщя най-важното за HTML-а - маркерите. Ето и табличка с някои по-важни маркери :

Маркери Атрибути Предназначение
<body>...</body> link="цвят"
аlink="цвят"
vlink="цвят"
bgcolor="цвят"
background="URL"
В него се въвежда съдържанието на страницата.
<div>...</div> align="left/right/center/justify" Поставя елементи в невидима кутийка.
<h*>...<h*> align="left/right/center/justify" указвa заглавие като * е големината (от 1-6).
<img src="URL" /> alt="поясняващ текст"
align="top/bottom/middle/left/right"
border="число"
height="число в пикс. или %"
width="число в пикс. или %"
vspace="число"
hspace="число"
Добавя изображение.
<hr /> - Добавя хоризонтална линия.
<br /> - Добавя нов ред.
<p>...</p> - Добавя параграф
<b>...</b> - Удебелява текста.
<i>...</i> - Пуказвa текста наклонен.
<s>...</s> - Зачертава текста.
<del>...</del> - Зачертава текста.
<cite>...</cite> - Указвa цитат(ефекта е същия като <i>...</i>
<font>...</font> color="цвят"
face="име на шрифта"
size="число"
Указвa определен тип шрифт/ове,цвят и размер. 
<sub>...</sub> - Изписва текста като долен индекс.
<sup>...</sup> - Изписва текста като горен индекс.
<table>...</table> align="left/center/right"
bgcolor="цвят"
border "число"
cellpadding="число"
cellspacing="число"
width="число в пикс. или %"
frame=
"void/ above/ below/ hsides/ lhs/ rhs/ vsides/ box/ border"
Добавя таблица
<tr>...</tr> align="left/center/right/justify"
valign="top/muddle/bottom"
bgcolor="цвят"
Добавя ред в таблицата.
<td>...</td> align="left/center/right/justify"
valign="top/muddle/bottom"
bgcolor="цвят"
height="число в пикс. или %"
width="число в пикс. или %"
colspan="число"
rowspan="число"
Добавя клетка в реда.
<ul>...</ul> type="disk/circle/square" указвa неномериран списък.
<ol>...</ol> strart="число"
type="1 / a / A / i / I"
Указвa номериран списък.
<li>...</li> - Добавя елемент в списъка.
<dl>...</dl> - Указвa списък с дефиниции.
<dt>...</dt> - Добавя термин.
<dd>...</dd> - Добавя значение на термина.
<a >...</a> href="URL"
name="ime"
target="_blank"
Указвa препратка.
<frameset>...</frameset> cols="число в пикс. или %"
rows="число в пикс. или %"
Указвa фреймова страница.
<frame>...</frame> src="URL"
frameborder="число"
marginheight="число"
marginwidth="число"
noresize="noresize"
scrolling="yes/no/auto"
Добавя фрейм.
<form>...</form> action="URL"
Указване на структура за формуляр.
<input>...</input> align="left/right/middle/top/bottom"
maxlength="число"
size="число"
type="button/ checkbox/ radio/ password и др."
Добавя формуляр и определя неговия тип.
<bgsound /> src="URL"
loop="число или infinite"
Добавя музикален фон.
<embed /> src="URL"
loop="true/false"
autoplay="yes"
hidden="true/false"
width="число в пиксели"
height="число в пиксели"
Добавя музикален фон с възможност за контролен панел.
<!-- --> - Добавя коментар

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

След като преговорихме маркерите вече окончателно завършваме нашето уеб обучение.

Надявам се уроците да са ви харесали! Ако имате въпроси или въобще някакво затруднение при изграждането на вашия сайт, просто ми пишете на gani_georgiev@abv.bg или на skype: un_user.

Нагоре