УРОК 17 : Формуляри - 2 част

Формулярите са безполезни ако не знаете как да обработите изпратената ви информация. Но преди да разясня начините за обработка на формулярите, първо трябва посетителите ви да имат възможност да изпратят попълнената информация. Обикновено това става чрез вмъкването на бутона SUBMIT (ознава представям, предавам ). За да вмъкнете този бутон, трябва на атрибута type в маркера <input /> да запишете като стойност submit, a чрез атрибута value наименовате бутона.  Например:

<form>

 <input type="submit" value="Изпрати" />

</form>

Ще изглежда така :

Ако желаете да създадете бутон, с който се изтриват попълнените вече данни, се използва бутона RESET ( означава "поправям, въвеждам отново" ) . Създава се по абсолютно същия начин, както горния бутон, само че вместо submit се записва reset. Например:

<form>

 <input type="reset" value="Започни наново" />

</form>

Ще изглежда така :

Стигнахме до съществената част - обработката на формулярите. Съществуват 2 начина за обработването им :

 1. Цялата информация да се изпрати на e-mail (това е и най-лесният начин). Така, когато искате да проверите данните от формуляра, просто ще отворите е-mail -а си. За да се изпрати формуляра на посочения e-mail адрес, трябва да добавите към маркера <form>...</form> атрибута action , със стойноост - "mailto:vashiq e-mail" . Например :

  <form action="mailto:diysite@gmail.com">
  ...
  ...
  ...
  </form>

  NB! Въпреки, че е най-лесен, този начин не се препоръчва, защото голяма част от браузърите не могат да изпращат  формуляри по e-mail !

 2. Чрез използването на скрипт. Този метод е по-сложен и изисква известни познания по php, C++ и др. Затова ви предлагам за момента да се задоволите с първия начин. За тези, които искат да разберат повече за втория, може да прочетат следната извадка, взета от справочника на host.bg :  

  "Втория начин за обработка на формуляри е по-сложен, но и много по-надежден, поради което повечето сайтове използват именно него. Този начин изисква да притежавате някакъв скрипт, например CGI-скрипт за обработка на формуляри. Пълния текст на съкращението CGI е Common Gateway Interface. CGI-скриптът представлява програма, написана на някой от програмните езици - най-често на C, C++ или Perl. Тя има за задача да обработи формуляра и за целта на атрибута action от началния таг form се задава като стойност точния адрес в интернет, където се намира CGI-скриптът. Добре е CGI-скрипта да се намира на същия сървър, където е "качен" /хостван/ вашият сайт. Обикновено хостовете които позволяват качване на CGI-скриптове отделят специално за тях директория, която почти винаги носи названието cgi-bin. Самите CGI-скриптове представляват файлове с разширение cgi. Нека вашия скрипт да се намира във файл myscript.cgi, който е качен в директорията cgi-bin на сървъра, където е хостнат сайтът ви. Тогава командата за изпращане на формуляра за обработка ще изглежда така:

  <form action="cgi-bin/myscript.cgi">
  .........
  .........
  .........
  </form>

  От всичко казано дотук става ясно, че вие трябва да притежавате CGI-скрипт и да го качите на сървъра, където се намира и сайтът ви. CGI-скрипт може да придобиете по няколко начина. Ако владеете някой от програмните езици може сами да си напишете скрипт. Може да помолите някой да ви го напише или да потърсите в интернет сайтове от които да си изтеглите готов безплатен скрипт - съществуват много такива страници. Ако изтеглите готов скрипт ще са ви необходими поне минимални познания по съответния език, за да преправите скрипта, така, че да ви върши работа." 

Преминете към УРОК 18 : Вмъкване на музика и видео =>

Нагоре